vznik projektu

Každá zahrada žije svým životem a uživatelé jsou jeho součástí, proto se při projekci snažíme v maximální možné míře respektovat jejich přání a požadavky a vtáhnout je do celého tvůrčího procesu. To oni budou mít zásadní vliv na podobu zahrady během jejího dalšího vývoje.

V našem pojetí se zahrada stává rozšířením obytného prostoru, komunikuje s domem a tvoří jeho důstojný rámec, dává mu vyniknout. Respektujeme okolí zahrady a přírodní podmínky, jim přizpůsobujeme výběr rostlin a materiálů. Projektujeme zahrady tak, aby prospívaly a těšily i další generace.


OBVYKLÝ POSTUP při tvorbě projektu:

 • získání základních podkladů od majitelů zahrady, zejména zaměření pozemku (ve složitějších případech geodetem)
 • konzultace majitelů s projektantem na místě
  • kontrola, případně oprava zaměření
  • pořízení fotodokumentace
  • inventarizace stávajících rostlin
  • diskuze o požadavcích a přáních majitelů a také o zamýšlené nákladnosti úprav
 • tvorba skic – náčrty základního rozvržení ploch a kosterních dřevin v zahradě
 • druhá konzultace
  • doladění a odsouhlasení skic
  • rámcový výběr rostlin a materiálů
  • diskuze o detailech návrhu
 • rozpracování dle požadavku majitelů a případné další konzultace, výsledkem je hotový projekt

 

foto projekce