trvalkové a letničkové výsadby

Trvalkové záhony jsou velmi vděčným dekorativním druhem výsadby. Lze je přizpůsobit požadavkům na barevnost, dobu kvetení rostlin, stanovištní podmínky, nebo jen oblíbené rostliny uživatelů. Letničkové záhony jsou tradičním druhem dekorativní květinové výsadby používaným na místech s vysokými požadavky na celoroční barevný efekt. Střídají se na nich během roku cibuloviny, dvouletky a letničky. Jsou typické bohatou barevností, ale také náročností údržby. trvalky
letnicky cibuloviny