řez ovocných stromů

Ovocné dřeviny vyžadují řez nejen z produkčního (pravidelná úroda kvalitního ovoce), ale také ze zdravotního hlediska.


U ovocných stromů provádíme:

  • výchovný řez
  • udržovací řez (průklest)
  • zmlazovací řez


Nejzákladnější ŘEZ je VÝCHOVNÝ. Zapěstováváme při něm korunku nového stromku do požadované výšky a tvaru. Opakujeme jej pravidelně (v závislosti na ovocném druhu a kmenné formě) každý rok po dobu tří až pěti let. Případné pochybení se může projevit až za několik let a velmi obtížně se napravuje.


Nejčastějším řezem ovocných stromů je ŘEZ UDRŽOVACÍ (ve starší literatuře průklest). Cílem je udržet dřevinu v požadovaném rozměru, plodnosti a zdravotním stavu (např. zabraňuje střídavé plodnosti). Provádí se každoročně a dá se použít skoro u všech druhů ovocných dřevin. Odstraňujeme suché, poškozené, nemocné, zahušťující a konkurenční větve. Standardní doba řezu jádrovin je únor až březen (duben) a peckovin období květu nebo léto (srpen až září).


ZMLAZOVACÍ ŘEZ ovocných stromů je méně častý, u pravidelně ošetřovaných není většinou zapotřebí. Lze použít pro zachování starých stromů ztrácejících vitalitu (strom přestane přirůstat a začne tvořit v dolní části koruny sekundární výhony – „vlky“). Zmlazení spočívá ve zkrácení kosterních větví asi o polovinu až dvě třetiny, předcházet by měl hlubší průklest.

rez ovocnych drevin