řez okrasných stromů

Okrasné dřeviny vyžadují řez ze zdravotních i estetických důvodů. Provádí se od nejmladších jedinců až po staré úctyhodné velikány. Každý strom je jiný, proto vyžaduje specifický řez, který by se měl řídit základními pravidly. Podle časového hlediska i požadované funkce provádíme řezy:

 

Zakládací řezy slouží k zapěstování mladých stromků. Týkají se především výšky nasazení koruny a rozložení kosterních větví. Běžně zahrnují i řez při výsadbě dřevin na trvalé stanoviště a výchovný řez mladých stromů. Dále se tento typ řezů užívá u znovu zapěstování koruny poškozeného nebo zredukovaného stromu. Správné provedení tohoto typu řezu je nezbytné pro další vývoj dřevin.

Nejčastějším typem řezu je řez udržovací. Usměrňujeme jím vývoj dřevin během celého jejich života.  Zahrnuje:

  • zdravotní řez – odstraňujeme suché, mechanicky poškozené či jinak provozně nebezpečné větve (napadené chorobami a škůdci, křížící se, zahušťující, nevhodně postavené, tlaková větvení, pahýly, výmladky, větve se sníženou vitalitou)
  • bezpečnostní řez – minimální varianta zdravotního řezu pro splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. Odstraňujeme větve nad 5 cm v průměru, které jsou mechanicky poškozené, nalomené, zlomené, či bezprostředně hrozící svým pádem.
  • redukční řez – obvodově zmenšujeme koruny dřevin. Po tomto zákroku je nezbytné v pravidelném intervalu řez opakovat.

Pro všechny typy udržovacích řezů je nejvhodnějším obdobím první polovina vegetace (duben-červen). Ovšem podle podmínek lze provést řez kdykoliv.

Mezi speciální řezy řadíme:

  • rekonstrukční řez – při něm znovu zapěstujeme korunu po silném jednorázovém šoku (odumře velká část koruny a regeneruje tvorbou nových bujných výhonů – „vlků“). Tento řez se provádí opakovaně v průběhu několika let.
  • hlavový řez a řez na čípek – při těchto typech řezu pravidelně odstraňujeme jedno- až dvouleté (u hlavového řezu) výhony a každoročně tak obnovujeme korunu.
  • přírodě blízký řez – na velmi starých a hodnotných stromech napodobuje přirozené odumírání. Silnější suché řezem zredukované větve jsou ponechány v koruně.

Likvidační řez = kácení. Cílem je odstranit dřeviny ať už z pěstebních, fytopatologických, bezpečnostních nebo kompozičních důvodů. Pokud je to jen trochu možné, měl by se místo skáceného stromu vysadit nový.

Všechny tyto zásahy (zejména kácení) jsou vysoce specializované, často zahrnují i výškové práce. Proto se obraťte na naše zkušené arboristy, kteří mají potřebnou odbornost a speciální vybavení.

strom řez

jablon rezsad rez