řez keřů

Keře jsou velmi rozsáhlou skupinou, proto i nároky na řez jsou rozmanité. Liší se například dobou řezu nebo hloubkou zásahů podle doby květu, regeneračních schopností, momentální kondice a řady dalších faktorů. Kritérií je mnoho, proto se také jedná o odbornou činnost, kterou by měl provádět zkušený zahradník. Rozdělení řezu keřů dle charakteru výsadeb:
  • solitérní keře – řez se provádí podobně jako u okrasných stromů. Důležitá je stavba kosterních větví a celkový habitus(tvar), který musíme respektovat při jakémkoliv řezu těchto keřů. V krajním případě lze citlivě použít zmlazovací řez.
  • zapojené keře – není podstatný tvar jednotlivých keřů, soustředíme se na zahuštěnost a tvar celé keřové skupiny. Pravidelně provádíme zmlazovací řez či postupný průklest.
  • živé ploty – specifické nároky vyplývají z požadavků na funkci a provoz „živé stěny“ (výška, místo, tvar apod.). Nezanedbatelné je i druhové složení, které ovlivňuje mimo jiné hloubku a četnost řezu.
  • popínavé dřeviny a ovocné keře – řez této kategorie je opět vysoce specifická činnost a odvíjí se především od druhových vlastností rostlin.
rez keru