Péče o dřeviny

 

Stromy a keře vždy byly nedílnou součástí životního prostoru člověka. V české krajině byly chovány v úctě až posvátné již od dob pohanských. Mnoho památných stromů je součástí českých dějin (Zpívající lípa, Dub sedmi bratří, apod.).

K základní péči o dřeviny patří nejen jejich výsadba, dostatečná a přiměřená zálivka, hnojení a případné chemické ošetření, ale zejména různé typy řezu. Speciální formou péče je stabilizace korun, sanace dutin a kácení.

Řez stromů je nevratným zásahem. Pokud je proveden nevhodným způsobem, může vést k trvalému poškození dřevin. Proto by jej měla zajišťovat odborná firma (klient by si měl odbornost firmy provádějící zásah nejprve prověřit). Pracovníci naší firmy pravidelně absolvují školení v oboru péče o dřeviny, kde získávají nejnovější poznatky a upevňují si odborné dovednosti.

 

Provadíme:

pece o dreviny