inventarizace

Slouží k dokumentaci druhového složení a zdravotního stavu dřevin. Je východiskem pro zásahy do porostu (řezy, kácení dřevin) a předchází vlastní projekční činnosti. Bývá jedním ze základních podkladů pro zakládání a rekonstrukce soukromé a vyhrazené zeleně. Inventarizace dřevin také musí předcházet jakémukoli zásahu do krajiny.

Zhodnocení stavu dřevin odborníkem a posouzení jejich perspektivy zabrání nevhodným zásahům a nevratným škodám na stávajících porostech.

inventarizace
  inventarizace 2