hodnocení dřevin

Termínem provozní bezpečnost rozumíme stav, kdy celý strom ani žádná jeho část nehrozí pádem. Nahodilý pád stromu nebo jeho části ale nelze nikdy vyloučit, proto je třeba toto riziko minimalizovat.

Posouzení bezpečnostního stavu hodnotí míru stability stromu, jeho perspektivu do budoucna a pravděpodobnost ohrožení okolí. Zároveň navrhuje opatření k nápravě. Zjišťují se informace především o zdravotním stavu, statice a vitalitě dřeviny. Zohledňuje se i estetická a ekologická funkce stromu. Posuzujeme vždy konkrétní strom na konkrétním místě, které jeho vývoj velmi ovlivňuje.


Zjišťujeme:

 • růstové odchylky (na kořenech, kmeni, koruně)
 • náklon kmene
 • poškození dřevokaznými houbami a škůdci
 • mechanické a chemické poškození (automobily, vandalismus, sůl, apod.)
 • vliv blízké stavební činnosti
 • případná místa dopadu stromu nebo jeho částí


Posouzení bezpečnostního stavu může zahrnovat také oceňování dřevin podle metodiky AOPK ČR (lze provést i samostatně), která zohledňuje tato kritéria:

 • druh
 • stáří
 • zdravotní stav a vitalitu
 • poškození
 • kde dřevina roste a její význam pro dané místo
 posuzovani  posuzovani  posuzovani