bezpečnostní vazby stromů

Používá se pro zajištění koruny (v případě narušené stability) proti odlomení a pádu kosterní větve či proti rozpadu koruny. Zabezpečují se zejména:

  • tlaková větvení („dvojáky“)
  • příliš silné kosterní větve

Vazby jsou dynamické, neomezují výrazně pohyb stromu, který tak může samostabilizačním mechanismem obnovit svoji stabilitu. Nejpoužívanějším bezpečnostním vázáním je německý systém COBRA, který se vyrábí v několika variantách. Pracuje s polypropylenovými popruhy různých tonáží, doplněnými o tlumiče rázů a chrániče kmene odolné proti tření. Průměrná životnost systému je 10 let, přesto by měl být každoročně kontrolován kvůli možnému poškození živočichy nebo pádem dalších větví.